Telefon 55 604 804 - Täpne hinnapakkumine sõltuvalt piirkonna puitmaterjali hindadest ja saadavusest.

Home » Piirdeaed, aia ehitus

Piirdeaed, aia ehitus

 

Saaremaa ja Harjumaa piires ehitame ja paigaldame erinevaid aedasi ja aiapiirdeid. Vastavalt kliendi soovile võrkaiad, puitaiad ja paneelaiad.

Mida võiks tellija aia planeerimisel ja hinnapäringu küsimisel silmas pidada:

 • aed võiks ümbruskonna ja hoonetega sobida
 • üle 1,5 m kõrgune aed tuleb kooskõlastada linnaosavalitsusega
 • aed tuleb paigaldada krundi sisepiiridesse
 • aia kõrgus võiks sobida naaberkruntide aedade kõrgusega
 • enne aia paigaldust hoolikalt läbi mõelda väravate, läbisõitude asukohad

Soodsama hinnaklassi aiad on võrk ja puitaiad, võrreldes kivi ja betoonaedadega. Samuti tuleb arvestada, et puitaed pakub võrkaiast rohkem privaatsust. Enamlevinud variandina paigaldatakse puitaed krundi tänavapoole ja keevispaneelaed kruntide vaheliseks piiriks.

Piirdeaia planeerimisel tuleb ka silmas pidada, et piirdeaia hinda mõjutab ka lõppviimistlus, krunditud ja 2x värvitud puitaia materjal on peaaegu 2x kallim võrreldes näiteks süvaimmutatud puiduga. Kuid teada on, et kvaliteetne ja vastupidav piirdeaed eeldab korralikku materjali ja korralikku viimistlust.

Võrkaia jäikuse, vastupidavuse ja maksumuse määrab omakorda traadi jämedus ja võrgusilma suurus – mida väiksem silm, seda tugevam võrk, samuti aiapostide diameeter ja paigalduse samm.

Piirdeaia kõrguse määravad kohaliku omavalitsuse reeglid või nende puudumisel kinnistuomaniku eelistused. Suuremat turvalisust ja privaatsust sooviv inimene võib tellida kuni paarimeetrise aia, aga kõige levinum on siiski 1 – 1,5m kõrgune piirdeaed.

Võiks vaadata väljakujunenud tavasid ümbruskonnas, naabrite lahendusi ja millise otstarbega aed peaks lõppkokkuvõttes olema.

Küsi hinnapakkumist ka meilt, üritame teha parima hinna kui otsid midagi allpool olevast loetelust.

 • piirdeaia ehitus
 • keevispaneelaia paigaldus
 • keevispaneelaed
 • võrkaia ehitus
 • võrkaed
 • puitaia ehitus
 • puitaed
 • aia ehitus
 • aia paigaldus
 • karjamaa piirdeaed
 • prügiaedik

Comments are closed.