Telefon 55 604 804 - Täpne hinnapakkumine sõltuvalt piirkonna puitmaterjali hindadest ja saadavusest.

Home » Piirdeaiad, terrassid » Aiapiirde, terrassi ehitus

Aiapiirde, terrassi ehitus

Ehitame ja valmistame erinevate suurustega terrasse, samuti erinevad piirdeaiad.

Millega arvestada terrassi planeerimisel:

  • paiknemisel on tähtis – kas ülekaalus on hommiku-, keskpäeva- või õhtupäike.
  • samuti on arvestatav tegur tuulevari ja kaitse võõraste pilkude eest.
  • kui on veel plaanis krundile abihooneid rajada, võik ka nende paiknemisega arvestada
  • ehitatava terrassi kõrgus, eriti oluline kui terrass hakkab külgnema mõne ukseauguga
  • kui terrass on maapinnast alla 1 m kõrgune, siis selleks luba ei ole vaja (eeldusel, et terrass ei ole katusega, mis on põhihoonega ühendatud).

 

Pikemalt kirjutame terrasside ehitusest siin.

 

Mida võiks tellija aia planeerimisel ja hinnapäringu küsimisel silmas pidada:

  • aiapiire võiks ümbruskonna ja hoonetega sobida
  • üle 1,5 m kõrgune aiapiire tuleb kooskõlastada linnaosavalitsusega
  • aiapiire tuleb paigaldada krundi sisepiiridesse
  • aiapiirde kõrgus võiks sobida naaberkruntide aedade kõrgusega
  • enne aiapiirde paigaldust hoolikalt läbi mõelda väravate, läbisõitude asukohad

 

Pikemalt erinevate aiapiirete ja erinevate aedade nüanssidest kirjutame siin.

Comments are closed.