Telefon 55 604 804

Home » Piirdeaiad, terrassid » Aiapiirde, terrassi ehitus

Aiapiirde, terrassi ehitus

Ehitame ja valmistame erinevate suurustega terrasse, samuti erinevad piirdeaiad.

Millega arvestada terrassi planeerimisel:

  • paiknemisel on tähtis – kas ülekaalus on hommiku-, keskpäeva- või õhtupäike.
  • samuti on arvestatav tegur tuulevari ja kaitse võõraste pilkude eest.
  • kui on veel plaanis krundile abihooneid rajada, võik ka nende paiknemisega arvestada
  • ehitatava terrassi kõrgus, eriti oluline kui terrass hakkab külgnema mõne ukseauguga
  • kui terrass on maapinnast alla 1 m kõrgune, siis selleks luba ei ole vaja (eeldusel, et terrass ei ole katusega, mis on põhihoonega ühendatud).

Mida võiks tellija aia planeerimisel ja hinnapäringu küsimisel silmas pidada:

  • aed võiks ümbruskonna ja hoonetega sobida
  • üle 1,5 m kõrgune aed tuleb kooskõlastada linnaosavalitsusega
  • aed tuleb paigaldada krundi sisepiiridesse
  • aia kõrgus võiks sobida naaberkruntide aedade kõrgusega
  • enne aia paigaldust hoolikalt läbi mõelda väravate, läbisõitude asukohad

Pikemalt erinevate aiapiirete ja erinevate aedade nüanssidest kirjutame siin.

 

 

 

Comments are closed.